1424. 20. november. Samsø landsting


Tingsvidne af Samsø landsting om, at det halve bol jord, som præsten Poul Mikkelsen har haft i Besser sogn i 24 år, og det halve bol jord, som præsten Jens Bentsen har haft i Onsbjerg i 26 år, i virkeligheden tilhører kronen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se oc høre læset / hielser Nis Niælssøn faghet pa Sampsø Botholff Krabbæ i Ørby Nis Ieypssøn i Tranberg Per Ienssøn i Pelemarkælile Nis Æsbenssøn i Thundørp Ølrich i Thoftæberg longæ Beynth i Staffnes oc Lassæ Ieypssøn i Bæstzer euinnæligæ meth guth ♦

Kungøre wy allæ men nerwærindhe oc til komende at æfther wars herre aar tusende firæhundræde oc thyugæ pa thet fiærde aar then mandaug næst fore sanctæ Clæmetz daug tha war Torbern Ienssøn faghet pa Calundborg pa[1] Sampsøøs landzthing oc then daug wt[2] mæltis viij skæligæ donde men i eth fwlt thingz witne sosom war Hans Skøltæ oc Tomæs Tostæssøn i Longæmarkæ Olaff Truwælssøn oc Jon Jenssøn i Bæstzer Jes Beyntssøn oc Truwæls Skræder i Othensberg Truwæls Kelssøn oc Pæther Michelssøn i Thundørp ♦

Thæssæ forde gode men wt gingæ aff thinget oc kome in igeen oc witnædhe pa theres siæl oc sannende at thet halffue boel jordhe som her Powæl Michelssøn prest / haffuer hafft i Bætzersogn i xxiiiio aar thet hørær kronen til oc ænghen annen maan ♦

Oc thet annen halffuæ boel jordæ som her Jens Beyntssøn prest haffuer haft i xxvjo aar i Othensberg sogn thet hørær oc kronen til oc ænghen annen ♦

Oc sagde the at alt thet the[3] haffuæ hafft then samme jord sidhen biscop Boo skildæs wiit landet sosom ær Sampsø tha haffuæ the hafft thet meth wrætthe fore thy at thet war hwart aar illæt oc forbudet sidhen biscop Boo skildæs wiit Sampsø opinbare paa thet forde thing at the forde two prester sculdæ æynthæ bewære thom meth then samme jord wdhen meth konugx foghes mynne thog haffue the thet æy thees hældher giorth ♦

Item witnædhe the at the two halffue boel jorde haffuæ wareth eueghe til kronen annet kaan man hwærkæn spølæ æller widhe ♦

Thettæ hørdæ wy oc saghæ vpa thet forde thing oc thet witne wy meth wore incigle hengænde foræ thettæ breff oc mangæ gode men nerwærindes ♦

Datum anno die et loco supradictis etcetera ♦

1. pa] her begynder understregning m. sort, A. 2. oc then daug wt] her slutter understregning m. sort, A. 3. the] dvs. præsterne Poul Mikkelsen og Jens Bentsen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.