[1424]. 20. november.


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting Essenbæk kloster noget gods i Støvring herred, nemlig Gimming, Vestrup og Urtebæks Mølle.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et koning Erickis dom paa noget godz vdj Gimming / Vesterup / och Vrthebecks mølle til Essendbeck closter / ♦

Datum mcdxciiii (!) feria 2a proxima ante diem beati Clementis martyris : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.