1424. 3. december. Uetersen klosters hestestald


Notarialinstrument, at Conradus Benne, generalofficial i Bremen stift, og Nicolaus Poppe, provst for nonneklostret i Uetersen i samme stift, har udpeget Mathias Voyker, dekan i kollegiatskirken i Ramelsloh, til at forhandle og indgå forlig med Elias Münter angående nogle anklager, denne har fremsat. Blandt vidnerne er Hinricus Piltz, kannik i Slesvig.

Udtog efter Westphalen l.l.

Tekst

Notarialinstrument, at Conradus Benne , generalofficial i Bremen stift, og Nicolaus Poppe , provst for nonneklostret i Uetersen i samme stift, har udpeget Mathias Voyker , dekan i kollegiatskirken i Ramelsloh, til at forhandle og indgå forlig med Elias Münter angående nogle anklager, denne har fremsat. Blandt vidnerne er Hinrico Pylito ecclesiæ Sleswicensis canonico.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.