1424. 4. december. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus Wulff om provision på et højere embede i Cammin ("vicedominatet"), skønt han i forvejen bl.a. har kanonikat og præbende i Slesvig samt embedet som ærkedegn sammesteds; det sidste er han dog rede til at opgive.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus Wulff om provision på et højere embede i Cammin ("vicedominatet"), skønt han i forvejen bl.a. har canonicatu et prebenda ecclesie Slesvicensis, quos obtinet [fructus 6 mr.], necnon archidiaconatu dicte ecclesie Slesvicensis ... quem archidiaconatum vigore gratie expectative sibi sub data 4. kal. febr. anno 1 facte[a] acceptavit et de eo sibi fecit provideri [omnium fructus 18 mr.], quem archidiaconatum ac omne jus sibi in eo competens offert se dimissurum, quam cito predictum vicedominatum fuerit pacifice assecutus.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.