1424. 16. december. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Poulsen, Jens Pedersen (Jernskæg) og Jakob Pedersen, kannikker i Roskilde, om fornyet tilladelse til at bytte deres embeder.

Tidligere fik Jens Poulsen, Jens Pedersen og Oluf Jakobsen (Knop) tilladelse til at bytte deres kanonikater og præbender (Oluf Jakobsens skulle gå til Jens Poulsen, Jens Poulsens til Jens Pedersen og Jens Pedersens til Oluf Jakobsen), men inden byttet blev gjort, blev Oluf Jakobsene udnævnt til biskop i Västerås. Da fik Oluf Ingevaldsson, kannik i Uppsala, pavelig provision på hans kanonikat og præbende, men inden der blev udfærdiget pavebrev derpå, opgav han sin ret dertil, hvorpå Jakob Pedersen, klerk fra Roskilde stift, fik pavelig provision på Oluf Jakobsens kanonikat og præbende, idet han erklærede sig rede til at opgive sin ret til kanonikat og præbende i Uppsala.

Idet de nu frygter, at tilladelsen til at bytte embeder ved Oluf Jakobsens udnævnelse til biskop i Västerås ikke kan stå ved magt, beder de om, at den oprindelige tilladelse må gælde for Jens Poulsen, Jens Pedersen (Jernskæg) og Jakob Pedersen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Alias Olavo Jacobi , Johanne Pauli et Johanne Petri canonicis prebendatis ecclesie Roskildensis eorum canonicatus et prebendas ex causa permutationis in manibus domini vicecancellarii dimittentibus et resignantibus, videlicet ut prefati Olavi Jacobi dictus Johannes Pauli et ipsius Johannis Pauli ipse Johannes Petri et ipsius Johannis Petri prefatus Olavus Jacobi hujusmodi canonicatus et prebendas .. consequerentur, subsequenter vero, prefato Olavo Jacobi ad ecclesiam Arosiensem tunc vacantem promoto, cuidam Olavo Ingewaldi canonico ecclesie Upsalensis de eisdem canonicatu et prebenda, per promotionem prefati Olavi seu munus consecrationis impendendum eidem vacaturis, auctoritate apostolica concessum extitit provideri.

Qui Olavus Ingewaldi, litteris apostolicis desuper non confectis, omne jus sibi in eisdem canonicatu et prebenda competens coram certo notario et testibus in Romana curia sponte resignavit, et demum de eisdem Jacobo Petri clerico Roskildensis diocesis, offerenti se dimissurum canonicatum et prebendam ecclesie Upsalensis, quos asseruit se obtinere, licet re vera de eisdem sibi conferendis dumtaxat mandatum apostolicum factum foret, simili auctoritate provisum extitit.

Timetur tamen obstantibus regulis s. v. permutationem et admissionem predictas pro eo, quod ipse Olavus Jacobi ad ecclesiam Arosiensem predictam tempore hujusmodi permutationis tunc vacantem promotus extitit, ac aliis causis viribus non subsistere.

Supplicant igitur prefati Johannes Pauli, Johannes Petri et Jacobus Petri, quatenus permutationem hujusmodi ac omnia inde secuta perinde valere, ac si dicti defectus non intervenissent, et ipsa ecclesia Arosiensis tempore resignationum predictarum minime vacavisset, concedere vel saltem ipsis .. de eisdem canonicatibus et prebendis sic vacantibus [fructus 18 mr.] ... de novo dignemini providere, non obstantibus canonicatibus et prebendis Upsalensis et Arosiensis ecclesiarum, de quibus videlicet Upsalensis mandatum et Arosiensis eidem Jacobo concessum sit provideri [fructus 10 mr.], quorum possessionem non habet ..

Fiat pro omnibus tribus. O.

Datum Rome apud ss. Apostolos 17. kal. jan. anno 8.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.