1424. .


Tingsvidne om, at Eskil Jakobsen (Basse af Tjele) og hans forældre har haft Fastrup i arvelig besiddelse i mere end 70 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindtne att Farstrup haffuer fuld Eskell[1] Jepssen och hans foreldre mere end 70 aar. ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.