1424.. Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om, at Eskil Jakobsen (Basse af Tjele) på tre på hinanden følgende møder på landstinget har tilbudt at underkaste sig rettens afgørelse om Fastrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Landtzthingswindne att Eskild Jepssen[1] haffuer iij samfelde thing werit till landtzthing och bødett sig wdj rette for Faderstrup[2] . ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.