1424.. Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om, at Fastrup tilhører Eskil Jakobsen (Basse af Tjele).

Tekst efter reg.

Tekst

Landzthingswindne att Farstrup[1] hør Eskild Jepssen[2] till ♦

1424. ♦

2. Eskild Jepssen] Jesper Eschelssenn, reg. B.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.