1424. .


Poul Jensen (Laxmand) i Värestorp udsteder et skøde på en gård i Torsakulla i Knäred sogn i Höks herred til hr. Åge Nielsen (Ulfeldt) i Alnarp.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

En Pouil Jensen y Werestorp hans udgifuen skiøde thil her Oge Nielsen rider y Allerup paa en gaard y Torsekelde y Knerød sogen y Høygs herrid, under dato 1424.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.