1424..


Hartvig Nielsen pantsætter en gård i Neble til Skt. Hans kirke i Stege for fire lødige mark og to skilling grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Hartwig Nielssen haffuer pantsett sankt Hans kircke j Stege en gaard j Nøbølle, for nogle lødemarck och skellinge graatt ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.