1424.


Jens Olufsen, væbner, overdrager alt sit gods i Hads herred til Lars Pallesen og dennes hustru.

Tekst efter B-reg.

Tekst

1 pergamendtz breff at Jess Oluffsen wepner, haffuer vnt Las Pallissen och hans høstru alt hans goedtz, ødde och bygget i Hatzherrit liggendes. ♦

Anno 1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.