1424..


Brev om ydelser af to gårde i Stubberup (Løsning sogn, Hatting herred) til kirken.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamentis breff paa ij gaarde i Stubberup, hues the giffuer thill kirchend, ♦

Anno 1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.