1424.


Bo Terkelsen skøder Børglum kloster gods i Vennebjerg herred.

Tekst efter reg.

Tekst

[Ett][1] breff Boo Terckiilsszenn haffuer skøtt tiill [Bør]lum[2] ett ødhe byggestedh y Wynæbierg och all synn ødhe iordh handtt hagde paa Nørrharsløff march ietth byggestedh y Nørharsløff mett mere godz etcetera ♦

Mcdxxiiij

1. [Ett]] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 99. 2. [Bør]lum] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 99.

Oversættelse

Et brev, at Bo Terkelsen har skødet en øde byggegrund i Vennebjerg til Børglum (kloster) og al øde jord, han havde på Nørre Harritslev mark, et byggested i Nørre Harritslev[A] med mere gods osv.

1424.

A. lokaliteterne ligger i Vennebjerg sogn, Vennebjerg herred.