1424..


Hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) kvitterer hr. Sten (Tygesen (Basse)) for modtagelsen af 300 mark penge og ti danske mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne her Axell [a] quitantz att haffue fanget aff her Steenn iijct gode marck penndinge och x dansche ℳ, ♦

1423 ♦

a. Forne her Axell ] DD 1423, nr. 14239999020.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.