1424.. [Fyns landsting]


Hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) skøder på Fyns landsting forskelligt, tidligere lovbudt, fynsk gods til hr. Sten (Tygesen (Basse)).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Axell skiøtte her Steen paa landzting Boldrup, Herløff, Rastrop Claskou, thre gaarde i Kierby en gaardt i Ladby och enn gaard i Kiersinnge som hand haffde tilforn lougbudne thill kiøbs, ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.