1424..


Hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) giver hr. Bjørn (Olufsen (Bjørn)) fuldmagt til at indløse sit til Hartvig (Lorentsen) Heest pantsatte gods i Åsum herred og Bjerge herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Axell fuldmagt giffuer her Biørnn op att løsse hannss goedtz som Hartuig Heystøn haffuer aff hannem i forne Aasum herridt och Bierge herridt[a]

Anno 1424 ♦

a. forne Aasum herridt och Bierge herridt] DD 1424, nr. 14249999032.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.