1424..


Hr. Aksel Andersen (Mule (af Kjærstrup)), ridder, pantsætter til Peder Degn en gård i Kirsinge (nu forsvundet landsby i Bjerge herred) for 50 lybske mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Axell Annderssønn riddere lonte l lybske marck aff Peder Degenn her Steens suend och therfore pantsette hannem sinn gaard i Kirsinge i Bierge herridt som Anders Webnere[1] iboer, ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.