1424..


Niels Jakobsen (Algudsen) af Nedergård sælger hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) to gårde i Rågelund i Åsum herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Ibssønn aff Nedregaard solde och skiøtte her Biørn Ollssønn tho gaarde i Røgelund i Aasumherrit ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.