1424..


Henneke Snider skøder Antvorskov kloster al sin ret i den gård i Kordil i Kalundborg, hvor han bor, samt i grunden nord herfor, på hvilken Koppen har bygget, hvilken ejendom klostret havde erhvervet af hr. Jakob Jensen Hop, klosterbroder.

Tekst efter reg.

Tekst

Hennicke Snidere skiøtte thill closter ald sinn rettighed i thennd gaard, som hand nu iboer, liggendiss i Kordell och i thend thofft norden fore som Koppen haffuer paa bygd, huilchen eigendomb closter fich med her Jp Jennsøn som kaldis Hop closters broder ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.