1424..


Svend Jonsen, borger i Slagelse, sælger på vegne af Peder N., borger i Holbæk, en gård i Bjergbygade i Slagelse til Jakob Hansen.

Tekst efter reg.

Tekst

Swennd Joenssønn borger vdj Slauelsse paa Peder N borger i Holbeck, hanns wegnne solde Jacob Hannssøn enn gaard vdj forne Slauelsse, vdj Bierby gaade, imellom konngenns och Olluf Pederssønns gaarde liggenndis ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.