1424..


Jens Klementsen pantsætter en gård ved Slagelse torv til Niels Neb, borger sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Johannes Clemidssønn pandsatte Niels Neb borger vdj Slauelsse enn gaard liggendis wed toruidt der sammestedtz ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.