1424..


Jens Henriksen pantsætter Peder Jensen sin gård i Løvegade for fire mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Johann Henndrickssøns bekiendelsse breff att haffue pandsatt Peder Jennssøn sin gaard liggendis vdj Slagelsse paa Løwegade; for 4 ℳ ♦

Daterit Anno 1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.