1424.


Et brev om, at dronning Margrete havde købt Kyse af Henrik (Pedersen) Prip og Jens (eller Niels) Eriksen (Due) og givet det til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jtt breff anlangendis dronning Margrete att haffue kiøbtt Kiuffse aff Henrick Prip och Jesse Ericksøn och giffuett closterett dett ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.