1424.


Lars Værkmesters skøde på gods i Flintinge og Herritslev.

Tekst efter reg.

Tekst

Lauritz Werckmesters skiøde paa goedz i Flintinge och i Herretzløff. ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.