1424.


Tingsvidne i Maribo klosters arkiv, opbevaret blandt breve om gods i Holtum i Grejs sogn, Søndervang herred (nu: Nørvang herred); Haderslev Næs i Halk sogn (Haderslev herred); og Vester Brønderslev (nu: Brønderslev) i Jerslev herred, udstedte af fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) og Jakob Lavesen.

Tekst efter reg.

Tekst

J itt knippe noterit numer[1] findis først fru Jnger Hermandzdatters skiøder paa goedz i Jellingsøssell, i Søndreuangsherrett i Gresesogn i Holtu, och paa thre gaarde paa Hadersløffnes i Haffue (!) sogn, och en gaard i Westre Brundeløff sogn i Jersherrett (!) ♦

1436, 29, 39. ♦

Dernest thuende thingsuinder ♦

1440, 24. ♦

Noch Jep Laffuersøns confirmatz paa forne skiøder ♦

1442. ♦

1. numer] Nummeret er glemt i reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.