1424.


Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) udtager et tingsvidne om gods i Bjerregrav (nu: Øster Bjerregrav) og Fussing (nu: Over Fussing).

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Jnger Hermandz datters thingsuidne som hun bekom om goedz i Biergraff och Fusinge. ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.