1424.


Erik Madsen giver Maribo kloster kvittering for 80 mark lybsk.

Tekst efter reg.

Tekst

Erick Madzøns quitantz thill Mariebo closter paa 80 ℳ lybsk ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.