1424.


Et tingsvidne om ejendomsforhold i Fælledmark i Serup sogn.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne om eyendomme j Fiellitt marck j Sæthorp sogen, hure møggitt huer ther tilkommer : ♦

Datum 1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.