1424.


Niels Jensen Skadeland skøder Solbjerg toft i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Nils Jenszens Skadelandtz skiøde paa Soelberg tofftt j Røding vnder sinn datum Mcdxxiiij . ♦

Oversættelse

Niels Jensen Skadelands skøde på Solbjerg toft i Rødding med dateringen 1424.