1424. Viborg landsting


Jens Skadeland skøder på landstinget i Viborg Solbjerg toft til prioren i Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett skiødebreff Jenns Skadelannd haffuer giffuit prior till sanctj Hanns closter paa ett gotz kaldis Solbierg tofftt, liggindis j Reddinge sogen, vdgiffuitt till Wiborg landzting : ♦

Datum Mcdxxiiij . ♦

Oversættelse

Et skødebrev, som Jens Skadeland har givet til prioren i Sankt Hans kloster på et gods, der kaldes Solbjerg toft, som ligger i Rødding sogn; givet på Viborg landsting.

Givet 1424.