1424.


Kong Erik 7. af Pommerns dom vedrørende gods i Monbjerg.

Tekst efter reg.

Tekst

Konningh Erichtz domb paa godtz vdj Monnberrigh, ♦

Dateritt, mcdxxiiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.