1424.


Tingsvidne om, at Palle Ibsen erklærer, at en halv gård i Monbjerg retmæssigt blev overdraget af ham og hans forældre til Svend Gedved, som derefter skødede den til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne att Palno Jpssenn bekender att den halff gaardt vdj Monnbergh kom hannom och hans foreldre fra medt ja och minde och thill Suenn Geduigh , huilcken som Suen Gedue skiøtte thill Emcloster, ♦

Daterit, mcdxxiiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.