1424.


Jakob Ovesen overdrager til Øm kloster en toft i Elsted, som hans fader Ove Esgesen havde købt med Øm klosters penge.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Affuessens opladelsse breff till Emcloster paa en tofft i Elstedt som hans fader Aff Egissen kiøbte medt Emclosters penge, ♦

Daterit, mcdxxiiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.