1424..


Brev om indførsel i Bramstrup af en stedfortræder på vegne af Anders Jakobsen (Gøye? Lunge?).

Tekst efter Adel. Brevkister.

Tekst

Indførsells breff paa Anders Ipsenns wegne y Brangstruppe. ♦

(1424.) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.