1424.


Niels Neg sælger og skøder Bent Neg gods i Ølstykke.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Neg solde oc skøttæ Bent Neg aall sin rættighet i een gard i Ølstycke forscrefne oc vii skepper korn ♦ Mcdxxiiii ♦

Oversættelse

Niels Neg solgte og skødede Bent Neg al sin ret i en gård i førskrevne Ølstykke og 7 skæpper korn. 1424.