[1424]. .


Kong Erik 7. af Pommern udsteder et certifikat om de vidisser, af hvilke det fremgår, at en person ved navn Erik Jespersen lovligt har købt Lyngerup i Horns herred og siden testamenteret Lyngerup til Maribo kloster.

Tekst

Kong Erichs certificatie om viditzer, at Erich Jeszpersen har louligen kiøbt Liungørp i Horns herrit oc den testamenterid med sine arffvingers bevilgening til Mariebo i Laaland.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.