1425. 2. januar .


Fornemme mænds vidnesbyrd om, at Peder Hagensen af Horna gav sig ind i Bosjö kloster med sit gods.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Wettnesskrifft af förnähme man uthgifwet innehållande, dhet Pädher Håkonson af Horna gaf sigh med alt sitt godz till Bosiö closter, dat. crast. circumcis. dni.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.