1425. 9. januar.


En vidisse af kong Erik 7. af Pommerns dom, hvorefter abbeden af Essenbæk kloster tildømmes Astrup i Galten herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item thuene latins vidisser aff koning Ericks dom paa all Astrup j Galthenherrit liggendis er dømpt abbeden ab[1] Essendbeck tiill / thet ene datum mcdxxvo feria 3a infra 8as epiphaniæ domini / (.....) ♦

1. ab] således i A-reg., formodentlig en afsmitning fra det foregående abbeden; i B-reg. læses aff, hvortil der rettes i ÆA.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.