1425. 12. januar og 1426. 13. januar. Rom, Santi Apostoli


Det pavelige kancellis optegnelse om, at Audun Eivindson, ærkepresbyter i Oslo, har lovet at betale annater på vegne af Peder Jensen for kanonikat og præbende (Kristi legems alter) i Århus. Desuden har han lovet at fremstille bekræftelse på løftet.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Die 12. ejusdem[1] Audoenus Evindi archipresbiter ecclesie Asloensis tamquam principalis et privata persona obligavit se camere nomine Petri Johannis super annatis canonicatus et prebende ecclesie Arusiensis, administrationis Corporis Christi nuncupate, in eadem [fructus 6 mr.] vacantium per obitum Nicolai Rasii, collatorum eidem Gallicani Penestrine diocesis 5. kal. julii anno 7[a].

Item promisit producere mandatum ratificationis infra 10 menses.

Item die 13. jan. 1426 productum fuit mandatum ratificationis predicte obligationis per dominum Nicolaum canonicum basilice principis apostolorum de Urbe .

1. ejusdem] = mensis januarii 1425.
a. 5. kal. julii anno 7] Bullen ikke bevaret, men supplikken udgivet DD 1424. 27. juni, nr. 14240627002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.