[1425. 16. januar el. 1475. 17. januar].


Lovhævd på Havreballegård med tilliggender som enemærke under Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Laugheffd paa Haffuerballi gaard oc hindis tilliggelsse for et f<rit>[1] enemærcke tiill Emcloster : ♦

Datum mcdlxxv tisdag nest for Fabiani et Sebastiani martyrum : ♦

b):

Laughefft paa Haffuerballe gaard oc hindis thilliggelsse for itt frit ennmercke till Emcloster, ♦

Wnnder dato, mcdxxv[2]

1. f<rit>] lakune i reg. 2. mcdxxv] antagelig fejl for mcdlxxv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.