1425. 25. januar. Flakkebjerg herredsting


Tingsvidne af Flakkebjerg herredsting om, at Merete Mads' skødede sin gård i Agerup i Hyllinge sogn i Flakkebjerg herred med 13 øre skattepligtig jord til Henrik Ivensen (Markmand).

Tekst efter A.

Tekst

Wij Andres Skøttæ høffethz man wppa Korssør. Jønes Clawæssøn kirkæ prest jnnen Høwæ Jønes Clæmendssøn Pether Ebbæssøn Aghæ Jeppssøn Paweld Jeppssøn Pæther Niclæssøn Oc Niclæs Pætherssøn hellssæ wij alle men som thennæ nerwarendes skreft see ællæ høræ læssæ ewinæleghæ meth gudh ♦

Kwngøræ wij thettæ her ath aar epphtæ gudz byrdh thwzinde aar fyræ hundret xx aar pa thet femtæ som war sancte Pawell s om wendellssæ dagh war tha woræ wij panæ Flakæbierghx herret thingh jnnen Sielænd oc manghæ gothæ welbornæ[1] men mether woos oc hørdhæ oc sawæ thet ther wth ginggæ aff forde thingh tholff men jnnen eth stokkæwithnæ oc withnethe oc sworæ ther panæ theræ gudheleghe senendæ oc gothæ tro thet welboren kwinnæ oc ærleghæ. Mærdhæ Mattessæ stodh jnnen fyræ thinxstokkæ panæ Flakebierghx herretz thingh oc skøttæ wælboren man oc ærleghæ Henrek Jwenssøn boendes man jnnen Harethzstethæ sin gardh liggendes jnnen Aghrøpp j Høllinghæ soghn jnnen Flakæbierghx herret meth xiij øræ skyld jordhæ oc meth alle andræ thelliggellssæ[2] bothe jnnen wothæ oc jnnen thørræ oc enktæ vndenthaghnæ fran segh oc fran[3] sinæ ærffinghæ oc thell forde Henrek Jwenssøn oc thell hans arwinghæ then forde gardh hemlæ oc frij oc thell stande vthen nagher manz telltalle ælle gensighellssæ ♦

Thettæ bethyghæ wij oc withnæ wij meth thettæ worth nerwarendes oppnæ breff oc woræ jnghsighlæ foræ hengendes[4] thell withnes byrdh ♦

Giffeth oc skreffet aar epptæ gudz byrdh som foræ skreffet standær ♦

1. welbornæ] deformt n, A. 2. thelliggellssæ] thell|liggellssæ, A. 3. fran] tilføjet over linjen, A. 4. hengendes] herefter slettet foræ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.