1425. 25. januar. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. tillader væbneren Hans Krøpelin fra Roskilde stift og hans hustru at have et rejsealter.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.; de forkortede formler udfyldt efter DD 1403. 1. juli, nr. 14030701001.

Tekst

Martinus (episcopus servus servorum dei)[1] nobili viro Johanni Cropelin armigero Roskildensis diocesis et nobili mulieri ejus uxori impresentiarum existenti salutem (et apostolicam benedictionem)[2] . ♦

Sincere (devotionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus vestris illis presertim quas ex devotionis fervore prodire conspicimus quantum cum deo possumus favorabiliter annuamus. ♦ Hinc est quod nos vestris devotis supplicationibus inclinati ut liceat vobis habere altare portabile cum debita reverencia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possitis per proprium vel alium sacerdotem ydoneum missam et alia divina officia sine juris alieni prejudicio in vestra presencia facere celebrari devotioni vestre tenore presentium indulgemus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum)[3] . ♦

Datum Rome apud sanctos Apostolos 8. kal. febr. anno 8.

1. Martinus (episcopus servus servorum dei)] Martinus etc. Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etc. Aa. 3. Sincere (devotionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus vestris illis presertim quas ex devotionis fervore prodire conspicimus quantum cum deo possumus favorabiliter annuamus. ♦ Hinc est quod nos vestris devotis supplicationibus inclinati ut liceat vobis habere altare portabile cum debita reverencia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possitis per proprium vel alium sacerdotem ydoneum missam et alia divina officia sine juris alieni prejudicio in vestra presencia facere celebrari devotioni vestre tenore presentium indulgemus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum)] Sincere etc. Aa.

Oversættelse

Martin, biskop, Guds tjeneres tjener, til velbyrdig mand Hans Krøpelin, væbner i Roskilde stift, og hans nuværende hustru hilsen og apostolisk velsignelse.

Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som I nærer til os og den romerske kirke, fortjener, ikke med urette, at vi, så vidt vi formår med Gud, nådigt imødekommer jeres begæringer, særlig dem, som vi ser udspringe af brændende fromhed.

Idet vi derfor bøjer os for jeres fromme bønner, bevilger vi jer ved dette brevs ordlyd, at I må have et rejsealter, ved hvilket I i jeres nærværelse og på steder, der egner sig og er værdige til dette formål, med tilbørlig ærbødighed og værdighed kan lade holde messe og andre gudstjenester ved jeres egen eller en anden egnet præst uden skade for andres rettigheder.

Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede.

Givet i Rom ved de hellige apostle den 25. januar i vort (pontifikats) ottende år.