1425. 3. februar. Ålborg


Lars Bosen, borger i Ålborg, erklærer, at han og hans arvinger skylder Guds Legems Lav i Ålborg, også kendt som Papegøjelav, 7½ lødige mark, som er gangbare i hansestæderne.

For denne gæld pantsætter han sin kælder med hus og grund i tre efter hinanden følgende år til Guds Legems Lav. Han skal give lavet to mark lybsk hvert år, indtil kælderen løses, uden at noget afslås hovedsummen.

Hvis Lars Bosen eller hans arvinger ønsker at løse kælderen, efter de tre år er gået, da skal lavets forstandere varsles et halvt år inden. Hvis lavets forstandere ønsker at få deres penge, da skal Lars Bosen ligeledes varsles et halvt år inden.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn ther thettæ breff see høræ ællær læsæ helser iæch Lassæ Boossøn borgher aff Alborgh kerligh meth gudh ♦

Ok kungør jæch allæ mæn som nu ære ællær kommæ skulæ ath iæch wedherkenes megh[1] ællær[2] ok mynæ arwingæ eet hedherlicht[3] law gudhs leghoms som[4] kalles pappægoiæ law[5] j Alborgh viiɉ lødhigh mark godhæ stædherpenningæ j firæ leiæ mynt som tha i Stædhernæ ære genx aff ræt skyld skyldugh adh wære

For hwilkæ forsaghdhe penningæ jæch pantsætter forde law myn kiældær meth hws ok grund alz things op ok nidhær sosom han nu forfinnæs wtj thry samfold aar førre æn han løsæs . meth sodant skel ath jæch skal giwæ forde law two lubiske marc hwert aar j then sammæ forsaghdhe mynt til liæ aff then forde kiældær so lengi til han løsæs ok tho jnctæ aff adh sla j howeth summen nær han løsæs ♦

Item fyrstæ the forde thry aar ære omkommen ok nær megh tha lyster løsæ[6] forde myn kiældær tha skal jæch ællær mynæ arwingæ adhware forde laws høwtzmæn eet halft aar til foren ♦

Lyster ok thet forde laws forstander ath hawæ there penningæ forde tha skulæ the sammelundæ athware megh ællær mynæ arwingæ eet halft aar til foren ♦

Item til binder jæch megh ok mynæ arwingæ ath fri ok hemlæ forde law then forde kieldær meth sinæ forscrefne tillydhelsæ for allæ mæns tiltal so længi til han lowligh løsæs wedh megh ældær mynæ arwingæ for the forde penningæ j sodane madhæ som for ær saghdh ♦

In cujus rei confirmacionem sigillum meum una cum aliorum discretorum videlicet Hannes Palnssøns consulis et Klawes Bruns civis Alburgensis[7] presentibus apponamus eorumque sit in testimonium premissorum .

Datum Alborgh anno domini mcdxxvo[8] ipso die beati Blasii episcopi et martiris ♦

1. megh] Tilføjet over linjen, A. 2. ællær] Muligvis en fejl, A. 3. hedherlicht] Understregning m. sort blæk begynder ved t, A. 4. som] Her slutter understregning, A. 5. pappægoiæ law] Understreget m. sort blæk, A. 6. løsæ] Tilføjet over linjen, A. 7. Alburgensis] Skrevet med forkortelsestegn, A. Det kan ikke afgøres, om ordet skal læses Alburgensis, Alburgis eller Alburgensium. 8. mcdxxvo] understreget m. sort blæk, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.