1425. 6. februar .


Tingsvidne af Tyrsting herredsting udstedt af abbed Magnus af Øm kloster m.fl., at Jens Lovring i sin tid erklærede, at han ikke havde nogen rettighed til en gård i Vinding (Tyrsting herred), som nu bebos af en person ved navn Lydeke.

Tekst

Magns abbed i Øm kloster, Jess Olssøn foged paa Skandelborgh, Jess Nielssøn præst sammesteds, Nielss præst i Wynnyngh, Jess Gwnissøn og Henric Nielssøn .

Tirsdag efter kyndelmisse paa Tyrstyng herreds thing krævede velbaaren Lasse Røth et thingsvidne med 8 mænd: Per Jenssøn , Jess Abssøn , Yssek Swder , Niss Jenssøn , Yssek Perssøn , Jess Michelssøn af Wu, Jess Jenssøn af Wyssyngh og Jess Perssøn af Brørop, hvilke vidnede, at Jess Lofferyngh var inden 4 stokke og kendte sig ingen ret at have i den gaard i Wynnyngh, som Lydeke nu ibor, og Per Lofferyngh , Jess Lofferynghs efterkommer, nu paataler.

Vore indsegl.

Datum etcetera.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.