1425. 16. februar. Alnarp


Kong Erik 7. af Pommern stævner domkapitlet i Lund og Niels Jensen (Galen) af Hammar til rettertinget i København dagen efter sankthans, ved hvilken lejlighed de skal medbringe deres adkomstbeviser på de otte gårde i Tängelsås i Frosta herred, som de strides om.

Tekst efter Weibull, l.c.

Tekst

Wij Erik, meth guths nathe Danmarks, Sueriges, Norges, Wendes oc Gotes koning oc hertugh j Pommeren, helse ether, ther bo j Scone, kerlighe meth guth oc wor nade. ♦

Wj biuthe hos ether capitularibus aff Lund po then ene sithe oc Nis Jenssøn aff Hamer po then annen sithe, at the meth thom taghe begges therres bewisning om thræte oc dele, ther the nw mellum thom haue om atte gardhe j Fælgels aas j Frøsteheret, oc om en dagh effter sancti Johannis dagh for wort raterething komme j Køpendehaffn, swo at then sagh motte ther worde laghlighen ænt. ♦

Datum Alnorp anno domini mcdxxoquinto feria sexta proxima ante dominicam quadragesime nostro ad causas sub sigillo. teste Iwa<r>o[1] Foss justiciario nostro. ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge, og hertug i Pommern, hilser alle jer, der bor i Skåne, kærligt med Gud og vor nåde.

Vi pålægger hos jer medlemmerne af domkapitlet i Lund på den ene side, og Niels Jensen af Hammar på den anden side, at de med sig hver især tager deres adkomstbeviser i den strid og retssag, de fører mod hinanden, om otte gårde i Tängelsås i Frosta herred og at de dagen efter sankthansdag møder for vort retterting i København, således at denne sag dér kan blive lovformeligt afsluttet.

Givet i Alnarp i det Herrens år 1425, fredag før Quadragesima søndag, under vort rettertingssegl med Ivar Fos, vor justitiar, som vidne.