1425. 24. februar.


Fru Gertrud, enke efter Bertel Wilde, borgmester i Rendsborg, sælger til Lage Knudsen alt det gods, som hun har arvet efter Jes Nielsen Prentze i landsbyen Åtte, Føvling sogn, Malt herred.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik sy alle den jenen de dessen breff seen vnde høren lesen dat ik vruwe Gherdrud de Bertelt Wilden des børghermesters to Rendesborch wyf ghewesen hadde . dem Got gnedich sy . hebbe vorkoft vnde vorkope mit vuller schøtinge Laghe Knutessøn bewiser desses breues alle dat ghud dat my anghestoruen vnde an gheeruet is na Jesse Nigelssøn Prentzes dode dem Got gnedich sy dat beleghen is in Moltherede in deme kerspel to Føghelinge in deme dorpe to Aghet it sy drughe efte nad mit aller to behøringe nicht buten to beschedende . ♦

So vorlate ik dat dessem vorbenomeden Laghe Knutssøn to ewighem erfkope mit aller rechticheit vnde mit aller vrigheit alse my dat ghud an gheeruet is . vnde alle des ik eder myne eruen dar ane hebben møghen . ♦

Des to merer vorwaringe vnde groter betuchnisse alle desser vorscreuenen stucke vnde articule so hebbe ik vruwe Gherdrud vorbenomed myn jngeseghel mit den jngeseghelen der erbaren lude alse her Hinrik van Aleuelde ridder Clawes Lembecke Nisse Iwerssøn to Høkelund vnde Otte Holste knapen den dit mede witlik is mit ghuden willen an dessen bref laten hengen de screuen vnde gheuen is na Godes bord vertheynhundert jar dar na in deme vif vnde twintighesten iare an Sunte Mattyes daghe des hilghen apostels ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.