1425. 12. marts. Cammin


Joachim Moltzan, kollektor i bl.a. Slesvig stift, skænker 30 stralsundske mark årligt til forøgelse af et nystiftet præbende ved domkirken i Cammin.

Arkivalske oplysninger og udtog efter Lisch, Urkundensammlung zur Geschichte des Geschlechtes v. Maltzahn.

Tekst

Reverendo in Christo patri et domino domino Sifrido , dei et apostolice sedis gratia episcopo Caminensi, aut ejus in spiritualibus et temporalibus vicario generali, Joachim Moltzau , archidiaconus Diminensis in ecclesia Caminensi ac jurium camere apostolice per Bremensem provinciam ac Caminensem, Verdensem et Slesvicensem civitates et dioceses debitorum collector generalis, debitam obedientiam cum oracionibus in Christo devotam. ...

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.