1425. 18. marts.


Jens Nielsen, kannik i Lund, kvitterer Bosjø kloster for betaling for tjeneste.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jæhan Nilssons canicks i Lund åth Bosiø closter gifne obligation eller handskrifft sigh hafwæ for sin giorde och førøfwade tienst bekommit af bemte jungfruer satisfaction och fornöyelse. Datum crastino beate Gertrudis virginis 1424. 1425.

b) Johan Nilssons cænickz i Lund uthgifne till Bosiø closter obligation att wichstigt willia sina i clostret qwarlemnbnade gäldenärer betala. Datum 1424.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.