1425. 29. marts. [Odense]


Prior Niels i Skt. Knuds Kloster i Odense kvitterer og takker for, at dronning Filippa har tilbagebetalt de 1000 svenske mark, som hun havde lånt.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breef se æller høre helse wi prior Niels i sancte Knutz kloster i Othens ok capitel i then same stedh ewinnelik meth guth . ♦

Ok kunnikt gøre alle men nerwærinde ok komme scule os af hetherlik førstinne Philippa Danmarks Sweriges Norghes drotningh ok hertiginne i Pommeren thwsend swenske mark hwilke som wi henne lædhe ath hawe gen fanget ok vppe boreth so at wi lade os nøghe . ♦

Ok lade wi hetherlik førstinne Philippe ok henne forlowere[1] løs ok orsaghe far then forde sum penningæ meth thette wart vpne breef ok thakke them far goth betaling ♦

Thil hwes witnebyrth wort priordoms[2] insigle ær hengd far thette breff ♦

Datum anno domini mo cdoxxovo feria quinta post Judica ♦

1. forlowere] Skrevet over to linjer: for|lowere, A. 2. priordoms] Tilføjet under linjen, indvist med streg, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.