1425. 7. april. Danzig


Rådet i Danzigs notits om, at Heinrich v. Brummen har fået fuldmagt til at modtage det bjergede gods fra et skib fra Danzig, som er blevet ført af Peter Leddige, og som nu er strandet ved Bornholm.

Endvidere har rådet i Danzig lovet fogeden på Bornholm, at man ikke i fremtiden vil rejse krav over for fogeden vedrørende det bjergede gods, når det pågældende gods er blevet overdraget til Heinrich v. Brummen.

Tekst

Primo ist gebleben Peter Leddige uf Borneholm.

Das haben geladen gehat Johan van Goch , Hans Bokeler und Engelbrecht Luning .

Dy haben mechtig gemacht Hinrick van Brummen , dy gebergeten guttere czu entfangen und sich mit deme fogete czu voreynen etcetera.

Hirvor hat dy stat gelobit deme fogete, wes men demselben Henriche von den gebergeten guttern entwerte, das do deme fogete keyne nochmaninge von ensten sulde etcetera.

Hirvor haben sy widder gelobet, den rath schadelos czu holden.

Actum am osterabunde.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.